אין קטגוריה

מהו "בית הספר של החיים"?

כיום כולם מאמינים בהשכלה. אנחנו מלמדים את ילדינו מתמטיקה. אנחנו מלמדים טייסים כיצד להנחית מטוסים ומנתחים כיצד לנתח את מוחותינו….